Dwa auta jednocześnie chcą zmienić pas na środkowy – kto ma pierwszeństwo?

Dwa auta jednocześnie chcą zmienić pas na środkowy. Kto w takiej sytuacji ma pierwszeństwo? Takie sytuacje nie raz mają miejsce na trzypasmowej drodze lub jezdniach posiadających więcej niż trzy pasy ruchu. Gdy na jakimś pasie ruchu znajduje się już auto sprawa jest dla nas prosta. Artykuł 22. mówi o tym, że musimy przepuścić auto znajdujące się na pasie ruchu, na który planujemy zmienić ten, którym obecnie się poruszamy. W tej sytuacji jednak pas jest wolny i jest dwóch chętnych do jego zajęcia.

Jednoczesna zmiana pasa ruchu na środkowy – kto ma pierwszeństwo?

W sytuacji gdy dwa auta poruszają się skrajnymi pasami ruchu i chcą zająć środkowy, to pierwszeństwo ma samochód znajdujący się po prawej stronie. Odnosząc się do sytuacji z ilustracji powyżej, pierwszy pas zajmie samochód biały. Auto niebieskie musi ustąpić mu pierwszeństwa, gdyż znajduje się po jego prawej stronie. Dopiero później może zająć środkowy pas ruchu.

Dlatego zmiana pasa ruchu na tego typu drodze musi być poprzedzona wnikliwą obserwacją drogi i upewnieniem się, że w tym samym czasie inny uczestnik ruchu drogowego znajdujący się na skrajnym prawym pasie nie zamierza zająć środkowego. W sytuacji gdy dojdzie do kolizji, będziemy winni z racji nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu.