Czy można jeździć samochodem w klapkach?

Kategoria: Motoryzacja
Tagi: brak tagów
Data publikacji: 2022-07-25

Mamy wakacje, a więc dużo częściej chodzimy w obuwiu typu klapki i japonki. Jednocześnie musimy też od czasu do czasu skorzystać z samochodu. Czy powinniśmy mieć buty na zmianę do jazdy samochodem, czy możemy po prostu jeździć nim w klapkach?

Czy można prowadzić samochód w klapkach?

W Polskim prawie nie znajdziemy żadnego zapisu, który mówi wprost o tym, że samochodu w klapkach prowadzić nie można. Z kursu na prawo jazdy doskonale jednak wiemy, że do prowadzenia samochodu musimy założyć odpowiednie buty, które nie będą nam uniemożliwiały skutecznego posługiwania się pedałami.

To kwestia bezpieczeństwa. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, że klapek nam spadnie, zahaczy się o pedał i tym samym uniemożliwi nam szybkie zatrzymanie samochodu przez naciśnięcie pedału hamulca.

Zaobserwuj nas na Facebooku

Aby rozstrzygnąć tą sprawę warto odwołać się do artykułu 86. kodeksu wykroczeń. Dowiadujemy się z niego, iż:

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Dz.U.2021.0.2008 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Dowiadujemy się z niego, że nie zachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia może podlegać karze grzywny. Policjant ma więc możliwość uznania, że niewłaściwe obuwie stanowi zagrożenie i nałożyć na nas mandat do 500 zł. Sprawa ma się jeszcze gorzej, gdy doprowadzimy do wypadku. Wtedy sprawę będzie rozstrzygał sąd.

Dlatego dla bezpieczeństwa naszego własnego i innych, lepiej zmienić klapki na buty, które są trwale związane ze stopą. Dzięki temu ryzyko, że przez obuwie nie będziemy mogli wykonać jakiejś czynności w samochodzie jest minimalne. Zyskamy również spokój podczas kontroli policji.

Podobne artykuły