Co zrobić gdy szkoła lub przedszkole Twojego dziecka zostanie zamknięta z powodu koronawirusa?

Parenting Data publikacji: 2020-03-10

Poznań zdecydował, że od dzisiaj szkoły, przedszkola i inne instytucje miejskie będą zamknięte. W ślad za nim planują pójść inne miasta. Już w wielu z nich toczy się dyskusja na temat podjęcia takiego kroku mającego na celu chronić dzieci i społeczeństwo przed koronawirusem. Wiele pytań przy okazji zadają sobie rodzice. Kto wtedy zajmie się dzieckiem? Zobacz jakie prawa Ci przysługują.

Powstaje wiele domysłów i spekulacji na ten temat, ale nie musimy w nie się zagłębiać bo wszystko reguluje Prawo Pracy. Dziecko do ósmego roku życia nie może przebywać samo. Dlatego rodzicowi, który ma dziecko w tym wieku przysługuje zasiłek opiekuńczy wypłacany przez ZUS. Warunkiem jest to, że musi on dowiedzieć się o zamknięciu placówki opiekuńczej lub edukacyjnej wcześniej niż 7 dni przed jej zamknięciem.

Zasiłek opiekuńczy

Możemy przeczytać o tym na stronie ZUS. Prawo do zasiłku zyskujemy, gdy nasze dziecko nie ukończyło 8 lat i nastąpiła jedna z poniższych sytuacji:

  • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których Twoje dziecko uczęszcza,
  • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
  • choroba niani (z którą masz zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
  • poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
  • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;

Musimy pamiętać też o tym, że zasiłek może nam być nieprzyznany gdy inny członek rodziny może się nim zająć. Prawo do zasiłku ma zarówno matka jak i ojciec. Zasiłek może na dany okres uzyskać jednak tylko jeden z rodziców.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

W przypadku otrzymania zasiłku opiekuńczego mamy prawo do pobrania zasiłku w wysokości 80% wynagrodzenia.

Co zrobić aby zasiłek opiekuńczy dostać?

Gdy nagle dowiemy się, że szkoła lub przedszkole zostanie zamknięta z powodu koronawirusa, a my pracujemy na umowę o pracę i nie możemy zająć się dzieckiem, musimy pracodawcy dostarczyć wniosek o zasiłek opiekuńczy. Wniosek można pobrać na tej stronie. Pamiętajcie by do wniosku dołączyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki, które sporządzamy samodzielnie.

Musimy również dołączyć zaświadczenie o opłaceniu składek. W przypadku osoby na umowie o pracę to druk Z-3. Jeśli to osoba samozatrudniona wtedy druk Z-3a.

Gdzie wniosek ma zanieść osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą? Taka osoba wniosek musi zanieść do najbliższego oddziału ZUS lub złożyć przez Internet.

Należy pamiętać, że zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy wyliczany jest od podstawy wymiaru składek ZUS.

Specustawa ws. koronawirusa

Specustawa dotycząca koronawirusa przewiduje dotatkowe 14 dni na opiekę na dzieckiem do 8 lat, którego zamknięto szkołę, przedszkole lub żłobek. Dotyczy on tak samo matki i ojca, ale wypłacony może być tylko jednemu z rodziców. Wynosi on również 80% wynagrodzenia. Zgłaszamy go na zasadach ogólnych.

Podobne artykuły