500+ na psa lub kota. Zobacz szczegóły na temat dodatku

Zwierzęta Data publikacji: 26 października 2023

Celem nowego programu jest zapobieganie bezdomności wśród zwierząt i odciążenie już istniejących schronisk oraz organizacji zajmujących się problemem bezdomnych zwierzaków. Specjalny dodatek będzie można uzyskać na kastrację psa lub kota.

Zalety kastracji psa lub kota

  • kontrola populacji i zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt
  • przedłużenie życia zwierzęcia (badania wskazują, że koty i psy wykastrowane żyją dłużej)
  • zmniejszenie ryzyko chorób nowotworowych u zwierząt
  • zmniejszenie ryzyka ucieczek, zwiększonej agresji
  • ograniczenie kosztów opieki nad zwierzęciem wynikających z niechcianego potomstwa lub problemów zdrowotnych

Jak otrzymać dodatek?

Program realizowany jest przez jednostki samorządowe, dlatego w zależności od regionu może to wyglądać trochę inaczej. Dlatego musimy o szczegóły zwrócić się do naszej jednostki samorządowej, urzędu miasta lub gminy.

Zasady przyznawania dodatków też są zależne od poszczególnych samorządów. Mogą mieć one też podpisane umowy z konkretnymi klinikami weterynaryjnymi.

Dla przykładu, w Warszawie mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji, a także bezpłatnie zaczipować zwierzę. Pełne informacje na ten temat można znaleźć na tej stronie.

Podobne artykuły