5 produktów czyszczących, których nigdy nie należy mieszać ze sobą!

Porady Data publikacji: 2016-12-21

Niektórych produktów chemii gospodarczej nie wolno ze sobą łączyć bo mogą powodować niebezpieczne reakcje chemiczne np. powstawanie gazów, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, a nawet mogą zagrażać naszemu życiu. Zobaczcie jakich środków czyszczących nie należy ze sobą mieszać.

1. Wybielacz oraz alkohol

Gdy połączymy wybielacz z alkoholem wytworzy się chloroform i kwas chlorowodorowy. Mogą one doprowadzić do uszkodzenia układu nerwowego, płuc, wątroby, nerek oraz podrażnień oczu oraz skóry. Ponadto może powodować zawroty głowy, nudności, utratę przytomności, a w najgorszej sytuacji nawet śmierć!

2. Wybielacz oraz amoniak

Mieszanie tych dwóch produktów jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Produkuje to toksyczne gazy, które mogą spowodować uszkodzenie układu oddechowego. Wysokie stężenie amoniaku i  chloraminy wytwarza niebezpieczną substancję wybuchową.

3. Wybielacz oraz ocet

Dodanie nawet słabego kwasu do wybielacza powoduje produkcję toksycznych gazów, które mogą spowodować poparzenia chemiczne skóry, twarzy, oczu oraz układu oddechowego.

4. Soda oczyszczona i ocet

Soda jest słabą zasadą, ocet ma natomiast odczyn kwaśny dlatego wymieszane razem neutralizują się w wzajemnie i stają się bezużyteczne. Oprócz tego jeśli wymieszamy je w zamkniętym pojemniku może dojść do eksplozji.

5. Mieszanie środków tego samego przeznaczenia różnych marek

Nie powinno się mieszać środków do czyszczenia różnych marek, ale tego samego przeznaczenia. Np. gdy zostaną nam resztki płynu do toalety i wymieszamy go z nowym. Każdy z tych produktów posiada swój unikatowy wzór. Nigdy nie wiemy jak chemicznie zachowają się po wzajemnym połączeniu. Musimy pamiętać, że choć to chemia gospodarcza, to nadal mamy do czynienia z produktami chemicznymi, a to zawsze niesie za sobą pewne ryzyko.

Źródło artykułu: https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/7-household-cleaning-products-you-should-never-mix-278910/

Podobne artykuły